BS. CK1 Nguyễn Thị Thắm

Học viện Quân Y

Sản phụ khoa

Bệnh viện Quân Y 175

9 năm kinh nghiệm

Đang cập nhật

Thời gian làm việc:

Ngày Thời gian